141988919 s

Bạn có lựa chọn…

Hãy cùng xem xét hai kịch bản cùng nhau hôm nay:

➡ Kịch bản 1 Một nhà sản xuất máy hoạt động toàn cầu vượt qua các biên giới quốc gia. Đơn đặt hàng từ nước ngoài cần được lên kế hoạch, sản xuất và gửi đi một cách cẩn thận.

Điều này đặt ra những thách thức sau đối với công ty:

❌ Thiếu tính minh bạch dữ liệu: Do sự chênh lệch múi giờ, việc giao tiếp bằng lời nói không được đảm bảo liên tục. ❌ Hiểu lầm trong quy trình lập kế hoạch, tối ưu hóa sản phẩm hoặc dữ liệu thiết kế là kết quả!

➡ Kịch bản 2 Nhà sản xuất máy nói ở trên đã triển khai một nền tảng cho hoạt động kinh doanh quốc tế, nơi tất cả các nguồn dữ liệu hội tụ. Điều này nhằm đảm bảo tính liên tục của dữ liệu từ đầu đến cuối.

1682223910640

Cấu trúc dữ liệu hiện đại có thể giảm bớt gánh nặng cho công ty:

✅ Kiến thức chung, dữ liệu cập nhật theo giờ và giao tiếp minh bạch – bất kể dữ liệu được truy cập từ đâu. ✅ Do đó, việc thỏa thuận bằng lời nói cho các giao dịch không còn cần thiết nữa. ✅ Các buổi hội thảo của các chuyên gia khác nhau đã đóng góp vào phân tích tiềm năng cá nhân. Trong đó, những nhu cầu và tiềm năng của quá trình sản xuất đã được xác định. ✅ Kết quả là, đã thiết kế một nền tảng cho công ty công nghiệp kết hợp tất cả các nguồn dữ liệu và đảm bảo tính liên tục của dữ liệu từ đầu đến cuối.

Một cơ sở kiến thức thống nhất, dữ liệu hiện tại và giao tiếp minh bạch đã đóng góp đặc biệt vào sự hài lòng của các nhân viên.

Bạn và công ty của bạn đứng ở đâu?

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *