Bảo Mật Sở Hữu Trí Tuệ trong Teamcenter: Tầm Quan Trọng của Danh Sách Kiểm Soát Truy Cập

Bảo Vệ Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ: Hướng Dẫn Đơn Giản để Tăng Cường Bảo Mật trong Teamcenter

Sở hữu trí tuệ (IP) là tài sản quý giá nhất của mọi tổ chức, và việc bảo vệ nó bằng mọi phương tiện có sẵn là điều không thể bàn cãi. Teamcenter, một công cụ quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) hàng đầu, chống lại những rủi ro bảo mật bằng cách phân loại dữ liệu và người dùng theo các ‘mức độ xác thực’.

Để đạt được việc phân loại và xác thực sở hữu trí tuệ, Teamcenter khuyến nghị một quy trình ba bước đơn giản như sau:

  1. Cập nhật Tùy Chọn Phân Loại Xác Thực: Đầu tiên, cần cập nhật các tùy chọn ‘IP_level_list_ordering’ và ‘ADA_license_administration_privilege’ để phân loại các mức độ xác thực.
  2. Gán Mức Độ Xác Thực cho Người Dùng: Tiếp theo, phân công mức độ xác thực cho từng người dùng, đảm bảo mỗi cá nhân chỉ có quyền truy cập thông tin phù hợp với cấp độ được cấp.
  3. Gán Phân Loại IP cho Dữ Liệu: Cuối cùng, gán các phân loại IP như ‘bí mật’ hoặc ‘tối mật’ cho dữ liệu, nhằm kiểm soát quyền truy cập dựa trên mức độ xác thực của người dùng.
Bảo Mật Sở Hữu Trí Tuệ trong Teamcenter: Tầm Quan Trọng của Danh Sách Kiểm Soát Truy Cập
Bảo Mật Sở Hữu Trí Tuệ trong Teamcenter: Tầm Quan Trọng của Danh Sách Kiểm Soát Truy Cập

Kết quả là:

Dữ liệu chỉ có thể truy cập bởi những người dùng có mức độ xác thực phù hợp, nhưng điều quan trọng cần lưu ý ở đây là danh sách kiểm soát truy cập (access control list – ACL). Không có ACL, việc xác thực IP và phân loại IP sẽ không thể tạo ra bất kỳ lớp bảo mật nào!

Chính vì thế, ACL đóng vai trò cần thiết trong việc xác định ai có quyền truy cập vào dữ liệu và dưới điều kiện nào. Khi ACL không được thiết lập, mọi nỗ lực phân loại và xác thực IP đều không thể đạt được hiệu quả bảo mật mong muốn.

 

Tóm lại, để bảo vệ “mỏ vàng” IP, việc áp dụng đúng các bước phân loại và xác thực IP trong Teamcenter là bước đầu tiên cần thiết, nhưng không kém phần quan trọng là việc thiết lập và quản lý chặt chẽ ACL, đảm bảo mỗi tài sản trí tuệ chỉ đến tay những người được ủy quyền.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *