Tích hợp PLM - Khóa thành công kinh doanh và sự tăng trưởng

Những điểm quan trọng nhất cho các chuyên gia trong lĩnh vực Quản lý Vòng đời Sản phẩm (PLM) bao gồm:

 1. Quản lý Dữ liệu Sản phẩm (PDM): Việc quản lý dữ liệu sản phẩm một cách hiệu quả là vô cùng quan trọng. Điều này bao gồm các tệp CAD, danh sách vật tư (BOMs), thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan.
 2. Hợp tác Chéo chức năng: PLM đòi hỏi sự tham gia của các đội ngũ từ nhiều phòng ban như kỹ thuật, sản xuất, tiếp thị và mua sắm. Sự hợp tác và giao tiếp là chìa khóa.
 3. Quản lý Thay đổi: Việc quản lý các thay đổi trong thiết kế sản phẩm và quy trình là một khía cạnh quan trọng. Bao gồm yêu cầu thay đổi, phê duyệt và theo dõi.
 4. Kiểm soát Phiên bản: Đảm bảo rằng phiên bản đúng của dữ liệu sản phẩm được sử dụng ở mỗi giai đoạn của vòng đời để tránh lỗi.
 5. Quản lý Cấu hình: Việc quản lý và ghi chép các cấu hình sản phẩm khác nhau và các tùy chọn là quan trọng, đặc biệt trong các ngành có sản phẩm có thể cấu hình.
 6. Tuân thủ Quy định: Việc tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn ngành là cần thiết, đặc biệt trong các lĩnh vực như hàng không vũ trụ, y tế và ô tô.
 7. Quản lý Chất lượng: Đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và các vấn đề về chất lượng được theo dõi và giải quyết.
 8. Hợp tác với Nhà cung cấp: Quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp, bao gồm việc chia sẻ dữ liệu thiết kế và đảm bảo nhà cung cấp tuân thủ.
 9. Bảo mật Dữ liệu: Bảo vệ dữ liệu sản phẩm nhạy cảm khỏi truy cập không được phép hoặc vi phạm.
 10. Phân tích Vòng đời: Phân tích và tối ưu hóa toàn bộ vòng đời sản phẩm về hiệu quả về chi phí và bền vững.
 11. Đào tạo Người dùng: Đảm bảo rằng các thành viên trong đội ngũ được đào tạo về công cụ và quy trình PLM.
 12. Tích hợp: Tích hợp hệ thống PLM với các hệ thống doanh nghiệp khác như ERP (Quy hoạch nguồn lực doanh nghiệp) để dữ liệu được chảy mượt mà.
 13. Khả năng Mở rộng: Khả năng mở rộng quy trình và hệ thống PLM khi tổ chức phát triển hoặc thay đổi.
 14. Cải tiến Liên tục: Thực hiện các thực hành cải tiến liên tục để cải thiện quy trình PLM theo thời gian.
 15. Quản lý Rủi ro: Xác định và giảm thiểu rủi ro liên quan đến phát triển sản phẩm và quản lý vòng đời.
 16. Phân tích Dữ liệu: Sử dụng phân tích dữ liệu để có cái nhìn sâu rộng về hiệu suất sản phẩm và đưa ra quyết định thông minh.
 17. Tài liệu: Duy trì tài liệu chính xác và cập nhật trong suốt vòng đời sản phẩm.
 18. Bền vững: Xem xét các yếu tố về môi trường và bền vững trong thiết kế sản phẩm và quản lý vòng đời.
 19. Phản hồi từ Khách hàng: Tích hợp phản hồi từ khách hàng và thông tin thị trường vào việc phát triển và cải tiến sản phẩm.
 20. Kiểm soát Chi phí: Quản lý chi phí trong suốt vòng đời sản phẩm để đảm bảo lợi nhuận.

Các chuyên gia PLM cần phải hiểu rõ những khía cạnh này và cập nhật liên tục về xu hướng và công nghệ ngành để phát triển trong vai trò của họ.

 

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *