Bài 5 : Lệnh Revolve tạo khối tròn xoay trong NX

Video dưới đây chúng tôi hướng dẫn về lệnh Revolve tạo khối tròn xoay trong NX. Tạo khối 3D từ các Sketch 2D.

Nội dung video này dành cho các bạn sinh viên Kỹ thuật Công nghệ và những người mới sử dụng phần mềm này.

Xem đầy đủ nội dung video tại đây:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *