Tối ưu hóa Quy trình làm việc với "Template Filters" trong Teamcenter

Tối ưu hóa Quy trình làm việc với “Template Filters” trong Teamcenter

Trong một tổ chức kỹ thuật lớn, việc cải thiện hiệu suất làm việc và đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng nhóm chức năng là điều vô cùng quan trọng. Một trong những vấn đề mà các tổ chức thường gặp phải là việc mỗi nhóm chức năng cần một quy trình làm việc khác nhau dựa trên cùng một đối tượng. Ví dụ, nhóm Kỹ thuật có thể cần một quy trình “Thiết kế” trên đối tượng, trong khi nhóm Mua sắm lại cần một quy trình “Tính giá” trên cùng một đối tượng đó.

Để giải quyết những trường hợp sử dụng kinh doanh như vậy, Teamcenter đã giới thiệu tính năng “Template Filters”. Qua tính năng này, quản trị viên Teamcenter có thể cấu hình chính xác sự kết hợp giữa Group-Object-Template để đáp ứng nhu cầu kinh doanh cụ thể.

Tối ưu hóa Quy trình làm việc với "Template Filters" trong Teamcenter
Tối ưu hóa Quy trình làm việc với “Template Filters” trong Teamcenter

Ví dụ minh họa, với nhóm dba cho đối tượng ItemRevision, họ có thể khởi xướng quy trình làm việc TCM Release Process. Điều này cho thấy sự linh hoạt và khả năng tùy chỉnh cao của Teamcenter trong việc đáp ứng các yêu cầu khác nhau từ các nhóm chức năng khác nhau trong tổ chức.

Khi sử dụng “Template Filters”, các tổ chức có thể đảm bảo rằng mỗi nhóm chức năng sẽ được cung cấp quy trình làm việc phù hợp nhất với nhu cầu và trách nhiệm của họ, đồng thời cũng giảm thiểu rủi ro và sai sót trong quá trình làm việc.

Ngoài ra, việc tối ưu hóa quy trình làm việc giúp cải thiện hiệu quả làm việc, tăng cường sự hợp tác giữa các nhóm chức năng và giúp tổ chức đạt được mục tiêu kinh doanh một cách hiệu quả.

Tóm lại, “Template Filters” trong Teamcenter không chỉ là một công cụ tùy chỉnh, mà còn là một giải pháp giúp các tổ chức tối ưu hóa quy trình làm việc và đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng nhóm chức năng.

 

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *