Chiến lược công nghệ chuyển đổi số, số hóa và số hóa quy trình, dữ liệu kinh doanh, tối ưu hóa và tự động hóa các hoạt động, quản lý dịch vụ khách hàng, internet và điện toán đám mây

Tại sao Chủ đề Kỹ thuật số cần trở nên Quan trọng:

Những Khó khăn của Các Nhóm và Hệ thống Hoạt động Riêng biệt Tốc độ đổi mới, sự phức tạp của các sản phẩm và cá nhân hóa / cấu hình lại đồng nghĩa với việc dữ liệu và hệ thống không liên kết sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và sự hài lòng của khách hàng nhanh hơn bao giờ hết.

Thiếu tích hợp mượt mà = sự trùng lặp và lặp đi lặp lại, nhiều nguồn thông tin, và khả năng truy cập dữ liệu gặp khó khăn ở gần như mọi giai đoạn của vòng đời sản phẩm.

Digital twin

Sự trùng lặp: Việc chuyển thông tin thủ công giữa các cá nhân và hệ thống tốn thời gian và tạo cơ hội cho các sai sót thường xuyên.

Những hoạt động này làm phân tâm nhân viên khỏi vai trò chính của họ, tốn rất nhiều thời gian và có nguy cơ làm mất tính toàn vẹn của dữ liệu đang được xử lý.

Nhiều Nguồn thông tin: Khi dữ liệu được nhân bản trên nhiều người và các hệ thống không liên kết, kết quả là có nhiều nguồn thông tin và do đó có nhiều cơ hội để không đồng nhất về mục tiêu và hoạt động giữa các phòng ban và tổ chức.

Danh mục vật liệu thay đổi, bản vẽ thay đổi, yêu cầu của khách hàng thay đổi, thủ tục dịch vụ thay đổi, v.v. và việc nhân bản và sai sót tiềm ẩn.

Dữ liệu không thể truy cập: Những người và hệ thống hoạt động riêng biệt thường làm chậm việc truy cập dữ liệu kịp thời có thể cải thiện và tăng tốc quyết định. Điều này thường do các giao thức bảo mật, khiến việc truyền dữ liệu diễn ra trong quá trình hoạt động riêng biệt và thủ công. Không có tính rõ ràng và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

Trong những trường hợp khác, việc không thể truy cập dữ liệu là kết quả của tính mơ hồ. Các chức năng có thể không nhận ra rằng dữ liệu tồn tại trong doanh nghiệp của họ có thể cải thiện quyết định của họ. Hoặc họ có thể biết nó tồn tại nhưng ở một hình thức không phù hợp với nhu cầu độc đáo của họ.

Tất cả đều dẫn đến sự chậm trễ và sai sót, không chỉ ảnh hưởng ngay lập tức đến lợi nhuận mà còn gây hậu quả lâu dài và tệ hơn là khiến khách hàng bực bội.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *