Kết Hợp Của Digital Twins và Low-Code Industrial trong Quản Lý Vận Hành Tài Sản

Sự Kết Hợp Của Composable Digital Twins và Low-Code Industrial Platforms trong Quản Lý Vận Hành Tài Sản

Trong bối cảnh của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, các ngành công nghiệp tập trung vào tài sản đang chuyển đổi số mạnh mẽ. Hai yếu tố then chốt thúc đẩy quá trình này là Composable Digital Twins (CDTs) và Low-Code Industrial Platforms (LCIP), mang lại hiệu suất, linh hoạt và đổi mới chưa từng có.

1. Composable Digital Twins (CDTs): Linh Hoạt và Tái Cấu Hình

Trong 10 năm qua, digital twins đã được ca ngợi rộng rãi. Tuy nhiên, CDTs đi xa hơn nữa bằng cách cho phép digital twins trở nên linh hoạt và có thể tái cấu hình. Sự linh hoạt này cho phép digital twin thích nghi cùng lúc với sự phát triển của tài sản vật lý hoặc thay đổi trong bối cảnh vận hành.

2. Low-Code Industrial Platforms: Dân Chủ Hóa Phát Triển Ứng Dụng

Các nền tảng low-code làm dân chủ hóa quá trình phát triển ứng dụng, cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ không cần kỹ năng lập trình có thể tạo ra giải pháp riêng biệt cho những vấn đề phức tạp. Nó cho phép kỹ sư, người vận hành và phân tích viên cùng nhau thiết kế ứng dụng, tận dụng dữ liệu và hiểu biết do CDTs cung cấp.

3. Tích Hợp ET, IT và OT: Chìa Khóa để Phát Huy Tối Đa Tiềm Năng

CDTs đóng vai trò trung tâm trong việc tích hợp này, cung cấp ngôn ngữ và khung làm việc chung cho các lĩnh vực truyền thống thường tách biệt như Vận hành, Bảo trì, Độ tin cậy và Kỹ thuật. CDTs giúp tiếp cận một cách thống nhất toàn bộ chu kỳ sống của tài sản, từ thiết kế đến vận hành và bảo trì.

4. Knowledge Graphs và Machine Learning: Tăng Cường Dữ Liệu và Quyết Định Thông Minh

Knowledge graphs mang đến một lớp ngữ nghĩa, làm giàu CDTs với dữ liệu và mối quan hệ phản ánh độ phức tạp của thế giới thực. Khi kết hợp với machine learning, chúng cho phép phân tích dự đoán và hệ thống hỗ trợ quyết định thông minh, dự báo vấn đề tiềm ẩn và đề xuất giải pháp tối ưu.

5. Đánh Giá Giá Trị Đầu Tư: ROI Từ CDTs và Low-Code Platforms

Giá trị thực sự của bất kỳ khoản đầu tư công nghệ nào được đo lường bằng giá trị mà nó mang lại so với chi phí. CDTs và nền tảng low-code chứng minh giá trị của chúng thông qua việc tăng cường sử dụng tài sản, giảm thời gian ngừng hoạt động và tối ưu hóa chiến lược bảo trì, dẫn đến lợi tức đầu tư (ROI) đáng kể.

Kết Hợp Của Composable Digital Twins và Low-Code Industrial Platforms trong Quản Lý Vận Hành Tài Sản
Kết Hợp Của Composable Digital Twins và Low-Code Industrial Platforms trong Quản Lý Vận Hành Tài Sản

Kết Luận: An Toàn và Độ Tin Cậy trong Ngành Công Nghiệp Tập Trung Vào Tài Sản

An toàn và độ tin cậy là yếu tố quan trọng nhất trong các ngành công nghiệp tập trung vào tài sản. CDTs nâng cao các khía cạnh này bằng cách cho phép mô phỏng và phân tích các kịch bản an toàn và chiến lược bảo trì trong môi trường ảo không rủi ro. Hơn nữa, chúng hỗ trợ vận hành bền vững bằng cách mô phỏng và tối ưu hóa hiệu quả năng lượng và giảm khí thải carbon, góp phần vào các mục tiêu #ESG của doanh nghiệp và tuân thủ quy định.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *