CAD dựa trên đám mây của Siemens NX

Giới Thiệu

PLM (Quản Lý Vòng Đời Sản Phẩm) từ lâu đã là một công cụ không thể thiếu trong các bộ phận kỹ thuật và phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, nhiều người yêu thích PLM cảm thấy rằng công nghệ này chưa được chú trọng ở cấp quản lý. Thực tế, PLM thường chỉ được coi là một công cụ quản lý dữ liệu CAD (PDM). Tuy nhiên, xu hướng này đang thay đổi theo hướng tích cực.

Đẩy Mạnh Chuyển Đổi Số Hóa

Với xu hướng chuyển đổi số hóa đang lên ngôi, các doanh nghiệp ngày càng nhận ra rằng một hệ thống PLM chín muồi là điều kiện tiên quyết để số hóa quy trình phát triển và quản lý sản phẩm. Nếu không có những nền tảng cơ bản như PLM, việc chuyển đổi số hóa sẽ trở nên vô cùng khó khăn.

1 plm product lifecycle management la gi vai tro cua plm doi voi doanh nghiep 20201024 Smart FactoryVN

Công Nghệ Mới và PLM

Một ví dụ tiêu biểu là yêu cầu kinh nghiệm với PLM trong mô tả công việc cho vị trí “Head of Fuel Cell Technology”. Điều này cho thấy các công ty công nghệ mới đang nhận biết và áp dụng PLM sớm hơn so với các tổ chức truyền thống, giúp họ có được lợi thế cạnh tranh.

Ứng Dụng Low-Code như Mendix

Các ứng dụng low-code như Mendix cũng đã giúp cải thiện việc khai thác dữ liệu PLM. Tuy nhiên, để có thể tận dụng tốt những dữ liệu này, chúng ta cần phải thu thập và tổ chức chúng một cách hiệu quả. Mendix cũng không thể giúp nếu doanh nghiệp vẫn sử dụng dữ liệu giấy.

Dữ Liệu Là Yếu Tố Quan Trọng

PLM đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng dữ liệu, là nền tảng cho mọi công nghệ mới. Thiếu hệ thống PLM có nghĩa là thiếu dữ liệu chất lượng cao, gây ảnh hưởng đến sự phát triển và quyết định của doanh nghiệp.

Kết Luận

PLM ngày càng trở thành yếu tố quan trọng, không chỉ trong các bộ phận kỹ thuật mà còn ở cấp độ quản lý. Với sự phát triển của chuyển đổi số hóa, PLM đang trở thành một điều kiện tiên quyết cho sự thành công của doanh nghiệp trong thời đại số hóa.

Để cập nhật thêm thông tin và hiểu rõ hơn về xu hướng này, hãy theo dõi trang của chúng tôi.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *