BMIDE là một nền tảng Quản lý Vòng Đời Sản Phẩm (PLM)

List of Values (LOVs) trong BMIDE: 5 kỹ thuật chứng minh tăng hiệu suất

Giới thiệu:

Hiệu suất là nền tảng của quản lý dữ liệu hiệu quả. Trong lĩnh vực nhập dữ liệu, Danh sách giá trị (LOVs) là công cụ mạnh mẽ có thể tăng cường đáng kể hiệu suất và độ chính xác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá thế giới của LOVs và vai trò của chúng trong Môi trường Phát triển Tích hợp Mô hình Doanh nghiệp (BMIDE – Business Modeler Integrated Development Environment). Chúng tôi sẽ đi sâu vào 5 kỹ thuật đã được chứng minh để sử dụng LOVs trong BMIDE để tối đa hóa hiệu suất.

Hiểu BMIDE và Business Objects

Trước khi chúng ta khám phá LOVs, hãy hiểu về BMIDE và mối liên của nó với đối tượng doanh nghiệp.

 • BMIDE: Là công cụ mạnh mẽ dùng để thiết kế và cấu hình mô hình dữ liệu và ứng dụng trong hệ thống như Teamcenter. Nó là nền tảng trung tâm để tạo và quản lý các yếu tố liên quan đến dữ liệu, bao gồm đối tượng doanh nghiệp.
 • Business Objects: Trong BMIDE, đối tượng doanh nghiệp là những khối xây dựng cơ bản của mô hình dữ liệu của bạn. Chúng đại diện cho các thực thể hoặc khái niệm trong hệ thống của bạn, như sản phẩm, tài liệu hoặc người dùng.

LOVs trong BMIDE và Business Objects: Danh sách giá trị (LOVs) là công cụ quan trọng trong bối cảnh của đối tượng doanh nghiệp. Chúng đảm bảo dữ liệu nhập vào đối tượng này là tiêu chuẩn và chính xác. LOVs cung cấp lựa chọn được định trước thông qua menu thả xuống hoặc danh sách lựa chọn, đơn giản hóa việc nhập dữ liệu và giảm thiểu lỗi. LOVs có nhiều loại dựa trên nơi giá trị của chúng được lưu trữ.

Tạo Danh sách Giá trị Cổ điển cho Đối tượng Doanh nghiệp trong BMIDE:

 1. Bắt đầu với BMIDE: Khởi động BMIDE để tạo và quản lý đối tượng doanh nghiệp và Danh sách giá trị.
 2. Tạo Business Objects: Xác định đối tượng doanh nghiệp của bạn trong BMIDE.
 3. Tạo LOV: Sau khi tạo đối tượng doanh nghiệp, tiến hành tạo Danh sách Giá trị Cổ điển.
 4. Xác định Chi tiết LOV: Cung cấp thông tin cần thiết cho LOV của bạn.
 5. Tham chiếu Business Objects: Nếu LOV của bạn liên quan chặt chẽ với các thuộc tính của đối tượng doanh nghiệp, xác định một lớp tham chiếu và thuộc tính.
 6. Tạo Danh sách Giá trị Xếp chồng (nếu cần): Thêm các LOV con tương ứng nếu bạn cần.
 7. Thêm Giá trị LOV: Nhập giá trị, tên hiển thị và mô tả cho mỗi giá trị LOV.
 8. Tùy chỉnh cho Business Objects: Nếu đối tượng doanh nghiệp của bạn yêu cầu địa phương hóa, nhấp vào nút “Địa phương hóa”.
 9. Hoàn tất Quá trình Tạo: Nhấp vào “Hoàn tất” để kết thúc quá trình tạo.
 10. Lưu Thay đổi của Bạn: Đảm bảo công việc của bạn được lưu.
 11. Đính kèm LOV vào Giá trị: Đính kèm LOV vào các giá trị cụ thể của đối tượng doanh nghiệp của bạn.
LOVs in BMIDE
LOVs in BMIDE
LOVs in BMIDE
LOVs in BMIDE

5 Kỹ thuật Đã Được Chứng Minh Để Tối Đa Hiệu Suất

Hiểu về LOVs trong BMIDE

Trước khi chúng ta tìm hiểu về các kỹ thuật, hãy hiểu rõ về LOVs trong BMIDE.

Danh sách giá trị (LOVs) là những công cụ thiết yếu giúp đơn giản hóa việc nhập dữ liệu bằng cách cung cấp lựa chọn được xác định trước thông qua menu thả xuống hoặc danh sách lựa chọn. Chúng có nhiều loại, bao gồm LOVs Batch, LOVs Cổ điển và LOVs Động, dựa trên nơi giá trị của chúng được lưu trữ.

Kỹ Thuật Tối Đa Hiệu Suất Với LOVs Trong BMIDE

Kỹ thuật 1: Chọn Đúng Loại LOV

Kỹ thuật đầu tiên là chọn loại LOV phù hợp. Trong BMIDE, bạn có ba tùy chọn chính: LOVs Batch, LOVs Cổ điển và LOVs Động. Sự lựa chọn của bạn phụ thuộc vào nơi giá trị LOV được lưu trữ và cách chúng được sử dụng.

Kỹ thuật 2: Tùy chỉnh LOVs cho Đối tượng Doanh nghiệp

Sau khi chọn đúng loại LOV, bước tiếp theo là tùy chỉnh chúng cho đối tượng doanh nghiệp cụ thể của bạn. Điều này liên quan đến việc xác định các chi tiết quan trọng như dự án, tên, mô tả và cách sử dụng.

Kỹ thuật 3: Tận dụng Tham chiếu LOV

Nếu LOVs của bạn liên quan chặt chẽ với các thuộc tính cụ thể của đối tượng doanh nghiệp, việc tận dụng tham chiếu LOV là một bước đột phá.

Kỹ thuật 4: Tạo LOVs Xếp chồng (Tùy chọn)

Đối với tình huống mô hình dữ liệu của bạn yêu cầu LOVs xếp chồng trong BMIDE, BMIDE cung cấp tùy chọn để tạo chúng.

Kỹ thuật 5: Thực hiện Địa phương hóa

Hiệu suất không chỉ giới hạn ở tốc độ nhập dữ liệu mà còn mở rộng đến tính thân thiện với người dùng.

Kết luận Danh sách giá trị cổ điển (LOVs) là công cụ không thể thiếu trong lĩnh vực nhập dữ liệu và quản lý. Khi được sử dụng trong BMIDE, chúng có khả năng biến đổi hệ thống quản lý dữ liệu của bạn, làm cho nó hiệu quả và chính xác hơn.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *