Tùy chỉnh Teamcenter

Dispatcher hoặc Translator trong Teamcenter PLM (Siemens) là gì?

Translator là người chuyển đổi một dạng dữ liệu thành dạng dữ liệu khác, nói một cách đơn giản thì giống như việc một “người phiên dịch ngôn ngữ” chuyển đổi từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác và ngược lại.

Tuy nhiên, trong Teamcenter, chúng ta sử dụng “Dispatcher” để thực hiện các yêu cầu công nghiệp khác nhau như sau:

 1. Chuyển đổi bản vẽ CAD thành PDF.
 2. Chuyển đổi bộ phận CAD thành định dạng JT.
 3. Dịch vụ bất đồng bộ (quá trình nền).
 4. Chia sẻ dữ liệu trong Supplier Connect/Supplier Portal trong thiết lập đa trang web.
 5. Chuyển đổi từ MS Word thành PDF và nhiều yêu cầu khác phụ thuộc vào mô-đun Teamcenter và cách triển khai Dispatcher của họ.

Những yêu cầu và tình huống khác nhau để chuyển đổi dữ liệu trong ngành công nghiệp:

Tình huống 1:

Kỹ sư CAD đang làm việc trên phần mềm NX đã áp dụng một cờ phát hành trên phiên bản mục và sau khi áp dụng cờ phát hành trên phiên bản, phần đó sẽ được chuyển đến bộ phận vật liệu và bộ phận mua hàng để kiểm tra, nhưng những bộ phận này không có quyền truy cập vào phần mềm CAD do chi phí cấp phép NX cao và bộ phận vật liệu không cần phần mềm CAD. Và họ muốn xem tệp PDF của bản vẽ mà trên đó đã xác định vật liệu. Do đó, chúng ta chuyển đổi bản vẽ CAD thành PDF hoặc bộ phận CAD thành định dạng JT.

Tình huống 2:

Nhà thiết kế muốn chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp (OEM) vì thế đã tạo đến một trang web trung gian vì có sự hợp tác Multisite giữa các trang web này. Do đó, cần có Dispatcher của Supplier Orchstration để chia sẻ Trình đổi trao đổi của Nhà cung cấp. Chúng ta có thể xem hoặc chia sẻ trao đổi tại trang web khác.

Và còn nhiều tình huống khác phụ thuộc vào yêu cầu.

Giải thích trên là khá đơn giản và không sử dụng nhiều thuật ngữ kỹ thuật.

Chúng ta có thể tạo ra một “Dispatcher” tùy chỉnh của riêng mình bằng C/C++/Java/Python vào Teamcenter như sau:

 1. Tự động hóa cho mọi thứ.
 2. Mọi yêu cầu.
 3. Quản lý yêu cầu hàng loạt.
 4. Cải thiện hiệu suất.
 5. Khung làm việc cho Dispatcher tùy chỉnh mới.
 6. Thêm tính năng Dispatcher.
 7. Cân bằng tải/Lên lịch yêu cầu tùy theo tải và nhiều tính năng khác.

Tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin về Cấu hình Dispatcher, triển khai, các thành phần và chức năng của nó trong bài viết Dispatcher tiếp theo. Bạn có thể đóng góp ý kiến và hướng dẫn để cải thiện.

 

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *