MBD Navigator new visual cues 2

Thế giới sản xuất đang phát triển nhanh chóng và việc giới thiệu công nghệ và công cụ tiên tiến sẽ định hình đáng kể tương lai của ngành. Một trong những công cụ đã cách mạng hóa thế giới sản xuất là NX Model Based Definition (MBD).NX MBD là một cách tiếp cận toàn diện để phát triển sản phẩm bao gồm tạo mô hình 3D và xác định dung sai, kích thước và chú thích, tất cả trong một mô hình kỹ thuật số duy nhất. Điều này giúp loại bỏ nhu cầu về bản vẽ 2D vì tất cả thông tin có thể được trích xuất từ chính mô hình.

Việc sử dụng NX MBD đã trở nên phổ biến hơn do có nhiều lợi ích. Đầu tiên, nó làm giảm khả năng xảy ra lỗi và sự khác biệt giữa bản vẽ 2D và mô hình 3D, vì tất cả thông tin cần thiết đều được chứa trong mô hình. Điều này dẫn đến chất lượng và độ chính xác của sản phẩm cuối cùng được cải thiện.

Thứ hai, NX MBD làm cho quy trình thiết kế hiệu quả hơn, vì nó loại bỏ nhu cầu phác thảo 2D tốn thời gian, vốn thường yêu cầu thay đổi và cập nhật thủ công. Điều này giải phóng thời gian cho các nhà thiết kế để tập trung vào những thách thức thiết kế phức tạp hơn và cải tiến sản phẩm tổng thể.

MBD Navigator new visual cues 2

Cuối cùng, việc sử dụng NX MBD tác động đáng kể đến quy trình sản xuất vì nó cho phép giao tiếp liền mạch giữa các nhà thiết kế, kỹ sư và nhà sản xuất. Mô hình kỹ thuật số đóng vai trò là nguồn sự thật duy nhất cho tất cả các bên liên quan, điều đó có nghĩa là mọi người tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm đều có quyền truy cập vào cùng một thông tin.

Nhìn chung, việc triển khai NX MBD mang lại nhiều lợi ích cho nhà sản xuất, chẳng hạn như cải thiện chất lượng, tăng hiệu quả và giao tiếp tốt hơn giữa các nhóm. Khi chúng ta tiến tới kỷ nguyên kỹ thuật số hơn, rõ ràng NX MBD là tương lai của ngành sản xuất và các doanh nghiệp áp dụng công nghệ này sẽ có lợi thế cạnh tranh đáng kể.

Nó thực sự ấn tượng. Max Müller và Andreas Brandauer đã thực hiện một phép so sánh ấn tượng giữa quy trình làm việc truyền thống và quy trình làm việc NX MBD.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *