Digital Twin là một biểu đồ ảo của một thực thể vật lý.

Các lĩnh vực viễn thông, IoT, Thành phố thông minh, Sản xuất đều đang áp dụng nó.

NASA đã phổ biến khái niệm Digital Twin: một bản sao kỹ thuật số của cơ sở hạ tầng vật lý đắt tiền (mô phỏng tàu vũ trụ).

Hãy coi nó như một sản phẩm, hệ thống hoặc quy trình, được sử dụng cho mô phỏng, kiểm tra hoặc giám sát.

Chúng có thể tồn tại trước cả thực thể vật lý để tạo điều kiện kết nối giữa thế giới vật lý và số.

Digital Twins tạo điều kiện trao đổi dữ liệu để cải thiện quyết định và giải quyết vấn đề.

Digital twin

Chúng làm gián đoạn các phương pháp truyền thống và cung cấp khả năng thời gian thực cho các ngành công nghiệp như sản xuất, quy hoạch đô thị (Thành phố thông minh) và chăm sóc sức khỏe.

Phát triển sản phẩm kỹ thuật số và Đổi mới: Tạo ra nguyên mẫu ảo và kiểm tra chúng trong các tình huống khác nhau trước khi đầu tư vào sản xuất vật lý. Điều này cho phép bạn xác định và khắc phục nhược điểm thiết kế, tối ưu hóa hiệu suất và giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Hiệu suất và Tối ưu hóa hoạt động: Theo dõi và phân tích hiệu suất của tài sản vật lý và quy trình của bạn theo thời gian thực. Bằng cách kết nối cảm biến và thu thập dữ liệu từ thế giới vật lý, bạn thu được thông tin quý giá về cách hoạt động của tài sản của bạn. Thông tin này giúp dự báo bảo dưỡng, khắc phục sự cố một cách chủ động và tối ưu hoá hoạt động, đồng thời cải thiện hiệu suất và tiết kiệm chi phí.

Trải nghiệm Khách hàng Nâng cao: Hiểu rõ hơn về cách khách hàng của bạn sử dụng và trải nghiệm sản phẩm của bạn. Bằng cách thu thập dữ liệu từ các sản phẩm vật lý trong thời gian thực, bạn có thể phân tích các mẫu sử dụng, xác định nhu cầu của khách hàng và cá nhân hóa các dịch vụ và sản phẩm của mình. Điều này dẫn đến việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ được tùy chỉnh, từ đó nâng cao sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng.

Tổng quát, Digital Twins giúp hiểu rõ hơn và ra quyết định tốt hơn trong các lĩnh vực khác nhau.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *