Mold Wizard và Easy Fill Advance NX 2306 là hai phần mềm tích hợp trong phần mềm NX của Siemens PLM Software, được sử dụng trong lĩnh vực thiết kế khuôn mẫu và mô phỏng quá trình đổ khuôn.

  1. Mold Wizard: Mold Wizard là một công cụ chuyên dụng trong NX để tạo và quản lý thiết kế khuôn mẫu. Phần mềm này cung cấp các công cụ mạnh mẽ để tạo các bước chính trong quá trình thiết kế khuôn mẫu, bao gồm thiết kế lõi và khuôn, tạo kết cấu chia khuôn, tạo và chỉnh sửa các bộ phận của khuôn mẫu, và tạo các tài liệu kỹ thuật cần thiết.

Mold Wizard cho phép người dùng tạo ra các mô hình 3D chính xác của khuôn mẫu, xác định vị trí các lõi và khuôn, tạo ra các bộ phận như vòi phun, trục vít và khóa khuôn, và kiểm tra tính năng và tính khả thi của thiết kế khuôn mẫu. Nó cung cấp các công cụ tự động để tối ưu hóa quy trình thiết kế và nâng cao hiệu suất sản xuất.

  1. Easy Fill Advance NX 2306: Easy Fill Advance NX 2306 là một phần mềm mô phỏng đổ khuôn được tích hợp trong NX. Nó được sử dụng để phân tích và tối ưu hóa quá trình đổ khuôn trong sản xuất nhựa. Easy Fill Advance cho phép người dùng dự đoán và giải quyết các vấn đề tiềm ẩn liên quan đến quá trình đổ khuôn, như sự rò rỉ, vết khuyết, ép nhầm, và căng thẳng khuôn mẫu.

Phần mềm này sử dụng các thuật toán phức tạp để mô phỏng các quá trình đổ khuôn, xác định các vị trí tối ưu cho các hệ thống cổng và vòi phun, tối ưu hóa thiết kế hệ thống lưới và áp suất chảy, và đánh giá tính khả thi của quá trình đổ khuôn. Easy Fill Advance giúp giảm thiểu thời gian và chi phí thử nghiệm vật liệu và khuôn mẫu thực tế bằng cách cung cấp một môi trường ảo để kiểm tra và tối ưu hóa quy trình đổ khuôn trước khi tiến hành sản xuất thực tế.

Tổng quan, Mold Wizard và Easy Fill Advance NX 2306 là hai phần mềm mạnh mẽ trong NX, cung cấp các công cụ và chức năng tối ưu để thiết kế khuôn mẫu và mô phỏng quá trình đổ khuôn, giúp cải thiện hiệu suất và chất lượng trong quá trình sản xuất nhựa.

 

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *