Simcenter 3D for acoustics simulation

Simcenter 3D for acoustics simulation

Giới thiệu

Knowles, một doanh nghiệp tiên phong và là thị trường hàng đầu trong lĩnh vực micro-âm thanh và công nghệ micromechanical, đã tạo ra một môi trường thử nghiệm ảo thành công với sự hỗ trợ của các sản phẩm từ Simcenter. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào các thách thức, chìa khóa thành công và kết quả mà Knowles đã đạt được.

Simcenter 3D for acoustics simulation
Simcenter 3D for acoustics simulation

Thách Thức

 • Đặt tối ưu công nghệ micro-âm thanh và micromechanical để có hiệu suất sản phẩm tốt nhất
 • Đáp ứng hoặc vượt qua các yêu cầu thiết kế và hiệu năng của khách hàng
 • Điều chỉnh chất lượng âm thanh như hủy tiếng vọng và giảm tiếng ồn tùy thuộc vào loại phòng, cách sử dụng hoặc vị trí
 • Linh hoạt trong quá trình phát triển sản phẩm để đối phó với một loạt sản phẩm rộng lớn
 • Giảm thời gian cho các phép đo vật lý, bao gồm cả thời gian tại các cơ sở của khách hàng như các phòng không dội âm

Chìa Khóa để Thành Công

 • Tái cấu trúc và thay đổi quy trình thử nghiệm để tạo ra các sản phẩm âm thanh tốt hơn cho khách hàng
 • Ứng dụng phần mềm mô phỏng như là nền tảng cho việc cải tiến quy trình
 • Thay thế các phép đo vật lý thực tế bằng mô phỏng để giảm thời gian và quản lý điều chỉnh và chất lượng âm thanh

Kết Quả

 • Triển khai Simcenter 3D cho mô phỏng âm thanh, thay thế cho các phép đo vật lý nội bộ
 • Cho phép thực hiện các kiểm tra rộng lớn, tức là, hàng ngàn sự kết hợp của micro
 • Quản lý điều chỉnh rộng lớn, bao gồm các phòng và tình huống sử dụng khác nhau, thời gian dội âm khác nhau và phủ sóng thuật toán kiểm tra tốt hơn
 • Tạo ra một phương pháp phát triển sản phẩm nhanh chóng, linh hoạt và toàn diện hơn cho khách hàng
 • Giảm số lượng kiểm tra từ 100 phép đo vật lý xuống còn một
 • Tiết kiệm chi phí ước tính là 7 triệu đô la mỗi năm

Kết Luận

Knowles đã chứng minh sức mạnh của việc ứng dụng công nghệ và phần mềm mô phỏng vào quy trình thử nghiệm và phát triển sản phẩm. Với sự hỗ trợ của Simcenter, hãng này không chỉ tối ưu hóa hiệu suất và chất lượng sản phẩm mà còn tiết kiệm được lượng tiền và thời gian đáng kể. Đây là một ví dụ điển hình cho sức mạnh của thử nghiệm ảo và mô phỏng trong ngành công nghiệp hiện đại.

Để biết thêm thông tin, bạn có thể truy cập website của Knowles.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *