Hướng Dẫn Chi Tiết: Mở Rộng Khả Năng Tìm Kiếm Trong Solid Edge & Teamcenter

Khám phá Cách Mở Rộng Khả Năng Tìm Kiếm trong Solid Edge và Teamcenter: Hướng dẫn Chi Tiết

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, việc quản lý và tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng và chính xác trở nên cực kỳ quan trọng đối với các doanh nghiệp. Solid Edge và Teamcenter, với các công cụ tìm kiếm mặc định, đã hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý tài liệu kỹ thuật số. Tuy nhiên, để tăng cường hiệu quả, việc mở rộng khả năng tìm kiếm theo yêu cầu đặc thù của công ty là điều cần thiết. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách mở rộng khả năng tìm kiếm trong Solid Edge và Teamcenter, từ đó tối ưu hoá quy trình làm việc và nâng cao năng suất.

Khái Niệm Cơ Bản và Cấu Hình trong Solid Edge:

Solid Edge là một phần mềm CAD được phát triển bởi Siemens. Trong môi trường Solid Edge, Dialog Mở (Open Dialog) cung cấp các tùy chọn tìm kiếm nhanh dựa trên Item ID, Item Name, và Item Description. Những tùy chọn này có thể được điều chỉnh để bao gồm các thuộc tính hoặc đặc tính quan trọng của công ty bạn.

 

661425754d6cc14cd7ea7375 t1

Teamcenter Preference để mở rộng tìm kiếm Solid Edge

Tùy chọn Teamcenter “SEEC” SEEC_Search_SearchQueries sau đây xác định danh sách các truy vấn có sẵn trong Ngăn Tìm kiếm Solid Edge. Các truy vấn được xác định trong danh sách này chỉ được chứa một tiêu chí tìm kiếm. Trong phần ảnh này, chúng tôi sẽ hiển thị các tùy chọn tìm kiếm Solid Edge Embedded Client “có sẵn”.

Teamcenter Preference:

66142590f96983e7db152e91 t2

Truy vấn Teamcenter bằng Query Builder

Để mở rộng danh sách truy vấn có sẵn trong Solid Edge, chúng ta có thể bắt đầu bằng cách tạo truy vấn trong Teamcenter bằng Query Builder. Chỉ cần lưu ý rằng truy vấn chúng tôi sử dụng chỉ có thể sử dụng một tiêu chí hoặc thuộc tính tìm kiếm. Trong ví dụ sau đây chúng tôi sẽ trình bày ở đây, chúng tôi tạo một truy vấn sẽ tìm kiếm dựa trên một thuộc tính duy nhất JOB Number.

LƯU Ý: Cần có quyền truy cập DBA để thêm hoặc sửa đổi các truy vấn hiện có.

Teamcenter Query Builder:

661425a99defef1957d963ca t3

Mở rộng tùy chọn tìm kiếm Solid Edge

Bây giờ chúng ta đã tạo Truy vấn Teamcenter “DF-JOB-Number”, chúng ta có thể tiến hành sửa đổi tùy chọn SEEC_Search_SearchQueries bằng cách thêm truy vấn mới tạo vào danh sách.

LƯU Ý:  Cần có quyền truy cập DBA để thêm hoặc sửa đổi các truy vấn hiện có.

Thứ tự mà chúng tôi sử dụng sẽ quyết định thứ tự các truy vấn được hiển thị trong danh sách Tìm kiếm trong Solid Edge.

Sửa đổi Teamcenter Preference:

661425b92a98858e1f607474 t4

Công cụ tìm kiếm mở rộng SolidEdge

Bây giờ chúng ta đã thêm truy vấn vào SEEC_Search_SearchQueries, chúng ta có thể khởi động SolidEdge trên máy khách và xem các công cụ tìm kiếm có sẵn đã được thêm vào cho lựa chọn của chúng ta. Khi bạn đã đặt tìm kiếm cho truy vấn mới được thêm vào, truy vấn đó sẽ được ghi lại làm lựa chọn mặc định cho lần sử dụng tiếp theo.

Solid Edge Search Tools:

661425c59106a528804d06f9 t5

Lưu ý:

Khi bạn đã thực hiện thay đổi ở trên, chúng tôi cho rằng bạn cũng muốn sử dụng khả năng tìm kiếm nhanh này trong Teamcenter. Bạn có thể sử dụng cùng một truy vấn trong Tìm kiếm nhanh Teamcenter bằng cách mở rộng Teamcenter Preferences bổ sung như sau.

Tìm kiếm nhanh mặc định trong Teamcenter

QuickSearch mặc định trong Teamcenter cũng có thể được mở rộng để bao gồm các truy vấn tương tự mà bạn sử dụng trong Solid Edge. Các ảnh ảnh tiếp theo hiển thị cùng một truy vấn được thêm vào tùy chọn Tìm kiếm nhanh của Teamcenter. Có hai tùy chọn cần được sửa đổi để xác định danh sách Tìm kiếm nhanh Teamcenter và chúng sẽ được hiển thị trong các lần chụp tiếp theo.

Sửa đổi Teamcenter Preference:

661425e75785bd9a1786f210 t6

Sửa đổi Teamcenter Preference:

6614260552dc6f8f35a4b75e t7

Giao diện mặc định tìm kiếm nhanh trong Teamcenter

Giờ đây, với các tùy chọn trên được mở rộng, chúng tôi có thể thấy Truy vấn truy cập nhanh Teamcenter có sẵn trong các ứng dụng client khác nhau.

Teamcenter Rich Client:

6614261af41096779f0e8162 t8

Teamcenter Active Workspace Client:

661426285785bd9a178733e7 t9
661426363bb0c1a1642b5209 t10

Những thay đổi đơn giản được trình bày ở trên sẽ giúp môi trường Teamcenter đáp ứng các yêu cầu cụ thể của người dùng cuối và điều chỉnh Teamcenter cho phù hợp với công ty của bạn.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *