How Small And Medium-Sized Companies Can Move Away From Excels

Hướng Dẫn Chi Tiết 3 Bước Giải Quyết Thách Thức Dữ Liệu Trước Khi Triển Khai PLM – Teamcenter tại Việt Nam

Trong bối cảnh công nghiệp hiện đại và sản xuất, việc quản lý dữ liệu CAD hiệu quả, quản lý BOM (Bill of Materials – Danh mục vật liệu) một cách trôi chảy và duy trì giao tiếp liền mạch với các nhà thầu và nhà cung cấp ngày càng trở nên cấp thiết. Mặc dù nhiều công ty coi việc áp dụng phần mềm Quản lý Vòng Đời Sản Phẩm (Product Lifecycle Management – PLM) như một giải pháp toàn diện, thực tế thường không đơn giản như vậy.

Trong bài viết này, tôi sẽ khám phá các bước chuẩn bị quan trọng cần thiết để củng cố quản lý dữ liệu trước khi lao vào thế giới của các giải pháp PLM. Từ kinh nghiệm và hiểu biết mà chúng tôi thu được qua việc đối mặt với những thách thức về quản lý dữ liệu, chúng tôi đề xuất một phương pháp tiếp cận chiến lược để xây dựng một nền tảng vững chắc cho việc triển khai PLM hiệu quả.

Hướng Dẫn Chi Tiết 3 Bước Giải Quyết Thách Thức Dữ Liệu Trước Khi Triển Khai PLM - Teamcenter tại Việt Nam
Hướng Dẫn Chi Tiết 3 Bước Giải Quyết Thách Thức Dữ Liệu Trước Khi Triển Khai PLM – Teamcenter tại Việt Nam

Tập trung vào Dữ liệu và Quy trình

Trước khi vội vàng áp dụng phần mềm máy tính phức tạp, điều tối quan trọng là phải tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng dữ liệu và quy trình hiện có. Như câu nói cổ “rác vào, rác ra” – một bối cảnh dữ liệu hỗn loạn trước khi triển khai sẽ có khả năng dẫn đến việc sao chép số hóa của sự hỗn loạn đó. Vì vậy, suy nghĩ tiến bộ bao gồm việc đầu tiên hiểu cơ sở hạ tầng dữ liệu của bạn và phác thảo dòng chảy thông tin.

Bắt đầu bằng cách kiểm tra cách dữ liệu hiện được lưu trữ và quản lý trong tổ chức của bạn. Xác định các kho dữ liệu chính và kiểm chứng độ tin cậy và chính xác của chúng. Đồng thời, lập bản đồ các con đường mà thông tin đi qua các phòng ban, công cụ và các bên liên quan khác nhau. Hiểu biết những yếu tố cơ bản này tạo nền tảng cho quản trị dữ liệu hiệu quả và tối ưu hóa quy trình.

 

Thiết lập Tính Toàn vẹn Dữ liệu và Nguồn Đơn lẻ của Sự Thật:

Ở trung tâm của quản lý dữ liệu hiệu quả là việc thiết lập một nguồn đơn lẻ của sự thật. Điều này bao gồm việc tổng hợp tất cả các tài sản thông tin và định nghĩa các nguồn có thẩm quyền cho các yếu tố dữ liệu quan trọng. Ví dụ, làm rõ nơi các Part Numbers được định nghĩa và lưu trữ, và thiết lập các quy trình để quản lý thông tin Item Master. Hơn nữa, lưu ý tài liệu chu kỳ sống của các tệp, nơi dữ liệu được định nghĩa và chỉnh sửa, bao gồm cả các cơ chế kiểm soát phiên bản để theo dõi các thay đổi một cách chính xác.

Bằng cách kết hợp dữ liệu với tính toàn vẹn và thiết lập quyền sở hữu rõ ràng và quản trị dữ liệu, các tổ chức có thể giảm thiểu rủi ro phân mảnh và mâu thuẫn dữ liệu.

 

Tối ưu Hóa Dòng Chảy Thông Tin

Hiệu quả của việc triển khai PLM phụ thuộc vào dòng chảy thông tin liền mạch qua các ranh giới tổ chức. Việc hiểu biết về động lực dòng chảy thông tin là then chốt để tối ưu hóa các quy trình quản lý vòng đời sản phẩm. Xem xét hành trình của dữ liệu từ khi bắt đầu, qua các lần lặp thiết kế, đến khi phát hành sản phẩm cuối cùng và hơn thế nữa.

Lập bản đồ mạng lưới phức tạp của các chuyển động dữ liệu, bao gồm các quy trình tạo item chính, biên soạn BOM và tích hợp với các hệ thống ERP. Việc nhận diện các điểm nghẽn và thiếu hiệu quả cho phép can thiệp mục tiêu để nâng cao khả năng hợp tác và linh hoạt.

 

Suy nghĩ của tôi

Hành trình hướng tới triển khai PLM hiệu quả bắt đầu từ cam kết mạnh mẽ về tổ chức dữ liệu và tối ưu hóa dòng chảy thông tin. Bằng cách phân tích kỹ lưỡng các tài sản dữ liệu hiện có, thiết lập các khung tính toàn vẹn dữ liệu và tối ưu hóa dòng chảy thông tin, các tổ chức có thể xây dựng nền tảng quản lý dữ liệu của mình.

Mục tiêu đạt được sự xuất sắc trong PLM đòi hỏi một phương pháp tiếp cận chiến lược vượt ra ngoài việc chỉ đơn thuần áp dụng các giải pháp phần mềm. Nó đòi hỏi sự hiểu biết toàn diện về động lực dữ liệu và cam kết thiết lập hiệu quả hoạt động. Bằng cách theo dõi các bước mà tôi đã trình bày trong bài viết này, các tổ chức có thể điều hướng những phức tạp của quản lý dữ liệu hiện đại và mở đường cho trải nghiệm PLM chuyển đổi.

Để có công cụ hỗ trợ bạn dần dần trong quá trình này là vô cùng quan trọng. Teamcenter tại Việt Nam cung cấp cho bạn một phiên bản thử nghiệm miễn phí và ngay lập tức để bắt đầu mô hình hóa môi trường dữ liệu của bạn, sử dụng tích hợp với các công cụ hiện có (ví dụ: CAD), và tích hợp bảng tính trực tiếp. Tất cả cùng nhau, điều này sẽ giúp bạn xây dựng các bước hướng tới sự xuất sắc trong quản lý dữ liệu và tối ưu hóa quy trình.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *