Triển Khai Teamcenter tại Việt Nam: Chiến Lược và Lợi Thế

Khám Phá Thực Tiễn Với PLM: Bước Tiến Sau Khi “Go Live”

Trong thế giới công nghệ ngày nay, việc triển khai một giải pháp Quản lý Vòng Đời Sản Phẩm (PLM) không chỉ dừng lại ở việc “Go Live” hay còn gọi là triển khai chính thức. Nhiều chuyên gia vừa và nhỏ (SME) thường nghĩ rằng vai trò của họ hoàn tất sau khi sản phẩm đi vào hoạt động, nhưng thực tế công việc chính mới chỉ bắt đầu từ đây.

Khám Phá Thực Tiễn Với PLM: Bước Tiến Sau Khi "Go Live"
Khám Phá Thực Tiễn Với PLM: Bước Tiến Sau Khi “Go Live”

1. Di Chuyển Dữ Liệu Cũ Vào Giải Pháp PLM

Một trong những bước đầu tiên và quan trọng nhất sau khi PLM đi vào hoạt động là việc chuyển dữ liệu lịch sử từ các hệ thống lưu trữ cũ sang nền tảng PLM mới. Việc này đòi hỏi sự tham gia tích cực của các chuyên gia để đảm bảo rằng dữ liệu không chỉ được chuyển mà còn được cập nhật và sử dụng một cách hiệu quả trong môi trường mới.

2. Đảm Bảo Việc Áp Dụng PLM Trên Toàn Bộ Người Dùng

Việc triển khai thành công không chỉ là có một hệ thống PLM hoạt động mà còn phải đảm bảo rằng tất cả người dùng đều tiếp nhận và sử dụng hệ thống này. Cần phải giáo dục người dùng về tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy trình làm việc theo chuẩn PLM thay vì áp dụng các phương pháp truyền thống.

3. Xử Lý Các Tình Huống Không Lường Trước

Trong quá trình sử dụng, sẽ có nhiều tình huống sử dụng (Use cases) mới mẻ và phức tạp xuất hiện mà không ai có thể dự đoán trước được. Những tình huống này cần được xem xét và tối ưu hóa một cách bài bản để đảm bảo hiệu quả sử dụng của hệ thống.

4. Kiểm Soát Cách Thức Sử Dụng Của Người Dùng

Người dùng thường tìm ra những cách thức sử dụng riêng biệt đối với các đối tượng chuẩn trong PLM. Việc này cần được kiểm soát chặt chẽ để tránh sử dụng sai lệch có thể dẫn đến rủi ro trong quản lý sản phẩm.

Vai trò của nhóm quản trị (Admin team) trong việc giám sát và hỗ trợ người dùng là rất quan trọng, nhưng không phải là đủ. Vì các địa điểm vật lý thường khác nhau và nhóm quản trị không thể theo dõi mọi hoạt động của người dùng trên diện rộng, chính các chuyên gia SME phải chịu trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ này.

Triển khai và kỷ niệm “Go Live” là điều đáng để tổ chức, nhưng lợi ích cuối cùng chỉ đến từ việc người dùng thực sự áp dụng và sử dụng hiệu quả giải pháp PLM. Sự “Go Live” chỉ là bước khởi đầu, và thách thức thực sự là đảm bảo rằng mọi người hiểu và tận dụng tối đa các công cụ của hệ thống này.

Chìa khóa thành công chính là sự áp dụng!

Bằng cách nào đó, giải pháp PLM không chỉ là một công cụ quản lý; nó là một phần của cuộc cách mạng trong việc quản lý và phát triển sản phẩm. Khi bạn nghĩ về PLM, hãy nghĩ đến nó như một bước tiến dài hạn mà mỗi doanh nghiệp phải đầu tư một cách bài bản và nghiêm túc.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *